АНОТАЦІЯ: В статті досліджено питання обґрунтування вибору найбільш доцільного конструктивно-технологічного рішення влаштування плит при реконструкції фундаментних систем. Проаналізовано питання процесу переміщення бетонної суміші у циліндричних отворах існуючих фундаментів сумішей, застосованих при реконструкції фундаментів шляхом підведення плити.
SUMMARY: A study on the selection of the most appropriate design and technology solutions unit board for reconstruction of foundation systems. Analyzed the issue of displacement of concrete in cylindrical holes in existing foundations.The requirements that apply to the concrete mixture used in the reconstruction of the foundations by summing up the slab.

Гембарський Л.В.Теоретичне обгрунтування основних геометричних параметрів елементів плитних конструкцій та технології їх бетонування / Гембарський Л. В. // Збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». – К.: НТУ, 2013 – Вип. 88– С. 197-199.